Czy okres urlopu opiekuńczego wlicza się do okresu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy bezpłatny urlop opiekuńczy udzielany pracownikom na podstawie art. 1731 k.p., wlicza się do podstawy przy naliczeniu nagrody jubileuszowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX