Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 11 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik zatrudniony w prokuraturze na stanowisku kierowcy zwrócił się z wnioskiem o zaliczenie do już ustalonego pracowniczego stażu pracy - dodatkowo czasu wykonywania pracy kierowcy taksówki osobowej w okresie od 1 kwietnia 1983 roku do 30 grudnia 1989 roku. Pracownik przedstawił zaświadczenie ze Zrzeszenia Transportu Prywatnego i wskazał, że przez cały okres wskazany w zaświadczeniu prowadził działalność gospodarczą w zakresie przewozu osób samochodem osobowym (TAXI). Nadmieniam, że ww. pracownik przed tym (do dnia 24 marca 1983 roku) był zatrudniony na postawie umowy o pracę na stanowisku innym niż stanowisko kierowcy (monter instalacji sanitarnych), natomiast umowa ta została rozwiązana na postawie porozumienia stron (rozwiązanie stosunku pracy nie było związane z działalnością związkową). Ponieważ, z godnie art. 15 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) i § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 485 ze zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wieloletnią pracę oraz nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze - to prosimy o opinię czy okres ten możemy jednak zaliczyć do pracowniczego stażu pracy.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację