Czy okres pracy w niepełnym wymiarze w charakterze pracownika socjalnego można zaliczyć do okresu uprawniającego do nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Sierpowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

PYTANIE

Pracownik był zatrudniony w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w wymiarze 2/3 etatu jako instruktor pracy zajęciowej, a w 1/3 etatu jako pracownik socjalny. W ramach swoich obowiązków sporządzał wywiady środowiskowe.

Czy okres pracy w niepełnym wymiarze w charakterze pracownika socjalnego i sporządzanie wywiadów środowiskowych może być zaliczony do okresu uprawniającego pracownika do nabycia prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni, o którym mowa w art. 121 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access