Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 5 grudnia 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik obsługi (urodzony w lipcu 1958 r.) jest zatrudniony w szkole od 3 września 2001 r. na stałe w pełnym wymiarze czasu pracy. W dniu 26 listopada 2014 r. przedłożył dokumenty potwierdzające pracę w gospodarstwie rolnym rodziców w charakterze domownika - oświadczenie wnioskodawcy i zeznania dwóch świadków oraz zaświadczenie z Sądu Rejonowego, że właścicielami gospodarstwa rolnego byli rodzice pracownika. Praca w gospodarstwie rolnym obejmuje czas od 1 sierpnia 1974 r. do 19 marca 1992 r. Pracownik gospodarstwa nie przejął.

Czy okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców należy wliczyć pracownikowi do stażu pracy?

Czy pracownikowi należy się nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?