Czy okres odbywania stażu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy? - OpenLEX

Czy okres odbywania stażu w Państwowym Gospodarstwie Leśnym należy zaliczyć do pracowniczego stażu pracy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Drzewiecka Ewa
Odpowiedzi udzielono: 20 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik dostarczył zaświadczenie, że w okresie od 1 grudnia 2005 r. do 30 listopada 2006 r. odbył staż, o którym mowa w zarządzeniu Nr 24 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie stażu absolwentów szkół oraz przyjmowania ich do zatrudnienia w Lasach Państwowych. Pracownik w czerwcu 2005 r. ukończył Technikum Leśne.

Czy należy zaliczyć okres odbywania stażu do pracowniczego stażu pracy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?