Czy okres karencji 5 lat obowiązuje przy rozpatrywaniu wniosku o przydział lokalu komunalnego w związku z toczącym się postępowaniem komorniczym?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku ze złożonym wnioskiem o przydział lokalu komunalnego. Wnioskodawczyni mieszka wraz z konkubentem, zameldowana jest na stałe od 7.06.2017 r. i na chwilę obecną posiada jeszcze meldunek stały wraz z konkubentem w tym lokalu. Natomiast nie była współwłaścicielem nieruchomości. Konkubent stracił prawo do lokalu w wyniku zadłużenia i ciąży na nim obowiązek wydania nabywcy nieruchomości zgodnie z prawomocnym postanowieniem sądu. Komornik Sądowy złożył wniosek do Urzędu w sprawie przyznania pomieszczenia tymczasowego dla Pana oraz z nim zamieszkującej konkubiny w związku z powadzoną egzekucja komorniczą wobec dłużnika.

Proszę o udzielenie opinii prawnej czy okres karencji 5 lat obowiązuje też Panią przy rozpatrywaniu wniosku o przydział lokalu komunalnego w związku z toczącym się postępowaniem komorniczym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX