Czy ojcu dziecka będzie przysługiwało prawo do świadczenia rodzicielskiego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 1 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Obywatel Ukrainy (zamieszkuje z żoną także Ukrainką oraz dwojgiem dzieci w Polsce) złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na dziecko urodzone 06.04.2020 r.

Pan posiada kartę pobytu z dostępem do rynku pracy ważną do sierpnia br., pracuje w Polsce na umowę zlecenie. Nie ma prawa do uposażenia za okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego.

Żona ma wydaną decyzję przez LUW, na podstawie której udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP na podstawie art. 187 pkt 8 i 104 w zw. z art. 98 ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach na okres od stycznia do 31 sierpnia 2020 r., a więc nie jest w grupie osób uprawnionych do pobierania świadczenia z uwagi na art. 1 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Jest osobą niepracującą, na ubezpieczeniu męża.

Czy możemy przyznać świadczenie rodzicielskie ojcu dziecka?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX