Czy ogólnodostępne kąpielisko, którego organizatorem będzie gmina, jest inwestycją celu publicznego? - OpenLEX

Czy ogólnodostępne kąpielisko, którego organizatorem będzie gmina, jest inwestycją celu publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 28 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ogólnodostępne kąpielisko (wraz z plażą, molo i infrastrukturą towarzyszącą), którego organizatorem będzie gmina, jest inwestycją celu publicznego w myśl obowiązującej ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) – dalej u.g.n.?

Czy kąpielisko można zakwalifikować jako cel publiczny w myśl innych ustaw niż u.g.n.?

Czy kąpielisko można uznać jako inwestycję o charakterze użyteczności publicznej, jeżeli służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?