Czy oferty składane w postępowaniu o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią informację publiczną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jekiel Piotr
Odpowiedzi udzielono: 6 marca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oferta złożona w konkursie na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie art. 26 u.d.l. może być udostępniona na wniosek złożony w trybie u.d.i.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX