Czy ofertę należy uznać za prawidłową, jeżeli wykonawca będący spółką jawną, której sposób reprezentacji jest dwuosobowy, przez wspólnika X i wspólnika Y, złożył dwa identyczne formularze ofertowe, jeden podpisany przez wspólnika X i drugi podpisany przez wspólnika Y?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Andała-Sępkowska Justyna
Odpowiedzi udzielono: 29 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wykonawca - spółka jawna, której sposób reprezentacji, wynikający z odpisu KRS, jest dwuosobowy, przez wspólnika X i wspólnika Y, złożył ofertę w postępowaniu. Wykonawca ten złożył dwa formularze ofertowe, jeden podpisany przez wspólnika X i drugi podpisany przez wspólnika Y, formularze te są identyczne i zawierają te same informacje.

Czy zamawiający może przyjąć ofertę jako złożoną prawidłowo i wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa dla jednego ze wspólników?

Ten sam wykonawca - spółka jawna, złożył dwa oświadczenia wstępne, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., z których treści wynika, że wspólnicy X i Y reprezentujący podmiot Z nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, przy czym jedno oświadczenie podpisał wspólnik X, a drugie oświadczenie podpisał wspólnik Y, czy można przyjąć, że oświadczenie zostało złożone prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX