Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 27 lipca 2016 r.
Autor odpowiedzi: Bieńko Monika
Odpowiedzi udzielono: 18 grudnia 2012 r.

PYTANIE

Prowadzimy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług transportu pacjentów z miejsca zamieszkania na hemodializę oraz po zabiegu hemodializy do miejsca zamieszkania z terenu całego województwa.

Jednym z warunków udziału było załączenie do oferty licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma, która jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., której przedmiotem działalności jest działalność pogotowia ratunkowego. Firma ta złożyła oświadczenie, że na dzień złożenia oferty zgodnie z przepisami zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. jest zwolniona z licencji na wykonywanie transportu drogowego.

Według naszej wiedzy usługi będące przedmiotem zamówienia nie są transportem sanitarnym.

Czy możemy wybrać firmę, która występuje w postępowaniu jako firma świadcząca usługi sanitarne, ale nie załączyła licencji na transport drogowy?

Wszystkie pozostałe warunki udziału zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia firma ta spełnia. Zamawiający stoi na stanowisku, że ofertę złożoną przez NZOZ należy uznać za ważną. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie było zastrzeżenia, że usług będących przedmiotem zamówienia nie mogą świadczyć podmioty świadczące usługi sanitarne.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację