Czy oferta została podpisana prawidłowo, jeśli w toku badania ofert stwierdzono, że osoba, która podpisała ofertę została wykreślona z KRS dwa dni po złożeniu oferty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 19 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Termin składania oferty był 05.04., wykonawca złożył ofertę na platformie 02.04. W toku badania ofert stwierdzono, że osoba, która podpisała ofertę została wykreślona z KRS w dniu 04.04.

Czy oferta została podpisana prawidłowo?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX