Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dyjeciński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 25 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odzież w oczyszczalni ścieków kwalifikuje się jako odzież skażoną środkami chemicznymi lub materiałami biologicznie zakaźnymi?

Pracownicy na co dzień podczas obsługi oczyszczalni wykonują czynności obsługowe i z reguły nie dochodzi do zabrudzenia odzieży roboczej. Przypadki zabrudzenia odzieży mają miejsce podczas wykonywania prac remontowych, gdy podczas pracy mogą zachlapać odzież ściekami w postaci resztkowej lub zabrudzić odzież przez dotknięcie zabrudzonych ścian w obiektach oczyszczalni, ewentualnie dotknięcie demontowanego elementu np. pompy, która zatopiona była w ściekach. Praca prowadzona jest z użyciem rękawic ochronnych (gumowych). Według oceny ryzyka zawodowego czynnik biologiczny pochodzący od ścieków zakwalifikowany został do 1,2 i maksymalnie 3 grupy zagrożenia (PIS akceptuje taki poziom oceny zagrożeń czynnikiem biologicznym), a ryzyko zawodowe zostało ocenione na poziomie akceptowalnym przy zachowaniu przestrzegania zaleceń.

Czy możliwe jest pranie takiej odzieży w pralce zakładowej, w której pracownik zaraz po sytuacji awaryjnej ma możliwość wyprania zanieczyszczonych sortów i ubrania kolejnej czystej odzieży roboczej i ochronnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?