Czy odwołany dyrektor a obecny pracownik instytutu naukowego może otrzymać nagrodę z zakładowego funduszu nagród? - OpenLEX

Czy odwołany dyrektor a obecny pracownik instytutu naukowego może otrzymać nagrodę z zakładowego funduszu nagród?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: SKALSKA MAGDALENA
Odpowiedzi udzielono: 1 lutego 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Sprawa dotyczy instytutu naukowego, którego działanie reguluje ustawa o instytutach badawczych (obok kodeksu pracy) a wynagrodzenia dla dyrektorów reguluje ustawa z 3.03.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. W maju 2017 roku Rada Naukowa na wniosek dyrektora podjęła uchwałę o wypłacie nagrody z Zakładowego Funduszu Nagród za rok 2016, za który został odnotowany zysk. Nagroda zgodnie w Układem Zbiorowym jest wypłacana pracownikom (z pewnymi zastrzeżeniami). Została ona wypłacona pracownikom w grudniu 2017 r. Od 14 września 2017 r. Dyrektor został odwołany ze stanowiska i pozostał nadal w Instytucie jako pracownik.

Czy w świetle późniejszych wydarzeń (odwołanie) – w 2016 r - dyrektor, a obecnie pracownik, uzyskał prawo do nagrody z ZFN za rok 2016 i czy można ją teraz jako pracownikowi za tamten okres wypłacić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX