Czy odwołanie od decyzji należy zakwalifikować jako informację o środowisku i ją udostępnić?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Florkiewicz Ewa
Odpowiedzi udzielono: 26 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do tut. urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie kopii wniesionego przez inwestora odwołania od decyzji Wójta w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek złożyła osoba reprezentująca stowarzyszenie, które nie jest stroną postępowania. Wnioskodawca nie wskazał, na jakiej podstawie występuje o dokument.

Czy odwołanie od decyzji należy zakwalifikować jako informację o środowisku i ją udostępnić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX