Czy odszkodowanie za przejętą część nieruchomości z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej podlega waloryzacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bursztynowicz Michał
Odpowiedzi udzielono: 14 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Decyzją ZRID została przejęta część nieruchomości z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej. Starosta stosownie do ustaleń ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - dalej u.z.r.i.d. wydał odrębną decyzję odszkodowawczą. Decyzja odszkodowawcza stała się ostateczna we wrześniu 2023 r. JST wypłaciło ustalone odszkodowanie w marcu 2024 r. W marcu 2024 r. były użytkownik wieczysty wystąpił o wypłatę odsetek za zwłokę.

Czy w opisanej sytuacji należy dokonać waloryzacji ustalonego odszkodowania czy wypłacić odsetki stosownie do ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny - dalej k.c.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX