Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 14 lipca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odszkodowanie wypłacane byłemu pracownikowi zgodnie z ugodą zawartą przed sądem (w treści ugody zapis: "tytułem odszkodowania w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę") jest opodatkowane?

Czy takie odszkodowanie podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f?

W treści wypisu z protokołu rozprawy jest zapis: "powód cofa pozew o przywrócenie do pracy w zamian za zapłatę 2 miesięcznego wynagrodzenia", czy to ma znaczenie, czy jest to tylko sposób obliczania odprawy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację