Czy odsetki za zwłokę w wypłacie nagrody jubileuszowej pracodawca powinien wypłacić tylko w przypadku, gdy pracownik zwróci się z takim żądaniem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Fota Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel w dniu 30 listopada powinien mieć wypłaconą nagrodę jubileuszową za 40 lat. Z powodu błędnie wyliczonego terminu wypłaty nagrody, nie została ona wypłacona niezwłocznie po osiągnięciu 40 lat pracy. Jak obliczyć wysokość takiej nagrody, jeżeli pracownik w dniu nabycia prawa do niej tj. 30 listopada 2023 r. otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 4550,00 zł brutto, a od stycznia 2024 r. otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 5915,00 zł brutto? Czy odsetki za zwłokę w wypłacie nagrody jubileuszowej pracodawca powinien wypłacić tylko w przypadku, gdy pracownik zwróci się z takim żądaniem? Jak ewentualnie obliczyć odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX