Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Liżewski Sławomir
Odpowiedzi udzielono: 7 kwietnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wspólnota mieszkaniowa posiada wolne środki zgromadzone na rachunku funduszu remontowego. Założyła do niego rachunek oszczędnościowy - rachunek lokacyjny. W ciągu roku uzyskała z tego tytułu odsetki w kwocie 35 zł. Równocześnie z podstawowej działalności za 2020 r. osiągnęła stratę bilansową. Przystępując do sporządzenia CIT za 2020 r., wiadomym jest iż od odsetek od rachunku lokacyjnego należy zapłacić podatek dochodowy.

Czy odsetki wpisać jako przychód z zysków kapitałowych?

Jeżeli, co wydaje się poprawne, odsetek tych nie można wykazać jako osiągnięte z zysków kapitałowych, to w której pozycji CIT należy je wykazać, aby w opisanej sytuacji (osiągniętej straty) zapłacić należny podatek?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?