Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krywan Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 13 marca 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą zaciągnął kredyt inwestycyjny na budowę hali produkcyjnej, która obecnie jeszcze nie jest przyjęta do użytkowania. Podatnik posiada rachunek związany z działalnością gospodarczą w tym samym banku, który udzielił mu kredytu inwestycyjnego. Na rachunek ten wpływają należności za sprzedane nabywcom produkty. Z rachunku bank potrąca sobie ratę kredytu inwestycyjnego oraz odsetki od tego kredytu. Ponadto podatnik uzyskał kredyt obrotowy na ww. rachunku, z którego dokonuje zakupów związanych z bieżącą działalnością gospodarczą w sytuacji, gdy wpływy od kontrahentów są mniejsze niż wydatki. Rata kredytu inwestycyjnego jest potrącana na koniec każdego miesiąca, nawet wtedy, gdy podatnik korzysta z limitu kredytowego.

Czy odsetki od kredytu na rachunku bieżącym mogą stanowić koszty uzyskania przychodów w całości, a jeżeli nie to jak dokonać podziału?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację