Czy odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem stanowią należność publicznoprawną?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Błaszko Adam
Odpowiedzi udzielono: 18 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Doszło do zawarcia umowy o dotację celową w ramach pomocy finansowej między JST – art. 220 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych – dalej u.f.p. W związku z wykorzystaniem dotacji niezgodnie z przeznaczeniem dotowany zwrócił część dotacji, jednak odmówił zwrotu należnych w tym zakresie odsetek (uregulowanych w umowie na zasadach jak w art. 252 u.f.p.).

Czy takie odsetki stanowią należność publicznoprawną czy cywilnoprawną? Jak dochodzić ich zwrotu (w trybie administracyjnym czy przed sądem powszechnym)? Jak procedować wniosek o umorzenie tych odsetek - w trybie art. 59 u.f.p. czy 64 u.f.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX