Czy odsetki należy naliczyć od każdej kolejnej niezapłaconej raty podatku od nieruchomość za 2017 r. w opisanej sytuacji? - OpenLEX

Czy odsetki należy naliczyć od każdej kolejnej niezapłaconej raty podatku od nieruchomość za 2017 r. w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Burchard Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ podatkowy w 2018 r. wydał decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości za 2017 rok, podatnikowi będącemu osobą prawną. Podatnik odwołał się do SKO od tej decyzji. SKO utrzymało w mocy decyzję organu I instancji. Podatnik złożył skargę na decyzję SKO do WSA. Sąd oddalił skargę. Następnie podatnik skierował skargę do NSA. Sąd oddalił skargę. Organ I instancji wydał decyzję przed upływem miesiąca od dnia wszczęcia postepowania. Decyzja została doręczona w 5 dniu po jej wydaniu. Akta sprawy do SKO zostały przekazane w 14 dniu od daty wpływu odwołania. SKO wydało decyzję po 2 miesiącach i 10 dniach od dnia otrzymania odwołania. Decyzja organu odwoławczego została doręczona po 7 dniach od jej wydania. Sprawa w Sądzie WSA i NSA łącznie trwała ponad dwa lata.

Czy od zaległości podatkowej w tym przypadku należy naliczyć odsetki od daty upływu terminu płatności każdej kolejnej raty (np. I rata za 2017 rok - termin płatności do 31.01.2017r. - naliczanie odsetek od tej raty od 01.02.2017 r. do dnia wpłaty itd.)? Jaką przerwę w naliczaniu odsetek należy zastosować w tym przypadku? Czy za okres kiedy sprawą zajmowały się WSA i NSA należy naliczyć odsetki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX