Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2018 r.

PYTANIE

Podmiot na terenie, do którego posiada tytuł prawny, ma położony pod składowiskiem odpadów drenaż podfoliowy dla obniżenia poziomu wód podziemnych. Teren zakładu znajduje się poza granicami administracyjnymi miasta. Wody z drenażu odprowadzane są do rzeki. Zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. prawo wodne szczególnym korzystaniem z wód jest m.in. odwadnianie gruntów i upraw. Natomiast art. 35 ust. 3 pkt. 8 ww. ustawy zalicza trwałe odwadnianie gruntów, obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych, a także odprowadzanie do wód - wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast do usług wodnych.

Czy zatem w opisanym przypadku mamy do czynienia ze szczególnym korzystaniem z wód czy z usługą wodną?

Czy podmiot jest zobligowany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w tym zakresie?

Jeżeli tak, to kiedy należy je uzyskać?

Czy tylko dla nowego obiektu czy dla tych funkcjonujących również?

Jeżeli jest to usługa wodna, to czy w momencie odprowadzania do wód - wód z odwodnienia gruntów poza granicami administracyjnymi miast wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację