Czy odprawa z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika podlega oskładkowaniu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Tomaszewska Barbara
Odpowiedzi udzielono: 9 lipca 2012 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik w umowie o pracę na czas nieokreślony ma zagwarantowane zatrudnienie na okres 3 lat. Ponadto jest w niej zapis, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy wypłacona zostanie mu umowna odprawa pieniężna za okres od dnia rozwiązania umowy do końca okresu gwarantowanego. Po upływie roku doszło do rozwiązania umowy z inicjatywy pracodawcy za zasadzie porozumienia stron. W wyniku rozwiązania umowy należy wypłacić pracownikowi umowną odprawę gwarancyjną w wysokości 24-miesięcznego wynagrodzenia. Porozumienie zawiera już określoną kwotę, stąd odprawa nie została naliczona w sposób przewidziany w ustawie (rozwiązanie umowy z przyczyn niedotyczących pracownika), nie spełnia żadnego kryterium co do wysokości (jest wielokrotnie wyższa niż w ustawie).

Czy na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 r.s.z.u. można do takiej odprawy umownej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z inicjatywy pracodawcy, zastosować zwolnienie składkowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX