Czy odprawa jest podstawą uiszczenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Masłowski Jarosław
Odpowiedzi udzielono: 13 października 2009 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy zatrudnia 48 osób. Z dniem 29 września pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracodawcy (likwidacja stanowiska pracy). Pracownikowi przysługuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia oraz odprawa wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kiedy kończy się okres wypowiedzenia? Kiedy należy wypłacić odprawę? W jaki sposób należy obliczyć wysokość odprawy? Pracownik otrzymuje wynagrodzenie wysokości 1300 zł oraz premię uznaniową, która w lipcu wynosiła 500 zł, w sierpniu 600 zł, a we wrześniu 350 zł.

Czy odprawa jest podstawą uiszczenia składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX