Czy odpowiedzialność za niepobranie podatku u źródła leży wyłącznie po stronie polskiego podatnika, który jest płatnikiem tego podatku?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 11 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Spółka była zobowiązania do pobrania podatku u źródła od wypłacanych należności licencyjnych z tytułu prawa do korzystania ze znaku handlowego (płatności na rzecz kontrahenta były realizowane co miesiąc). W wyniku niewłaściwej interpretacji transakcji, nie dokonała potrąceń i nie odprowadziła do urzędu skarbowego podatku u źródła. Spółka chce teraz uiścić zaległy podatek wraz z odsetkami oraz złożyć wymagane deklaracje podatkowe. Spółka posiada jedynie aktualny certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta z dnia 31.01.2017 r. oraz pismo z urzędu podatkowego nierezydenta, które stwierdza, że podmiot zarejestrowany jest na podatek dochodowy od 1990 roku.

1)

Czy istnieje ryzyko, że jeśli spółka poniesie ciężar podatku u źródła, to kwoty wypłat będą stanowiły dodatkowy przychód nierezydenta, który również podlega WHT?

2)

Czy po dokonaniu zaległej zapłaty podatku u źródła spółka powinna wystąpić do nierezydenta o zwrot należności?

3)

Czy jeśli nierezydent nie zgodzi się na pokrycie podatku, spółka będzie mogła zaliczyć ten podatek do kosztu uzyskania przychodu?

4)

Czy spółka za lata, kiedy nie posiadała certyfikatu rezydencji, powinna wyliczyć 20% czy 5% podatek?

5)

Czy spółka powinna złożyć deklaracje CIT-10Z oraz informację IFT-2 za każdy rok wraz z czynnym żalem do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych w dniu dokonania przelewu, czy w terminach ustawowych (styczeń/marzec następnego roku)?

6)

Czy informację IFT-2 wysyła również do nierezydenta?

Spółka nie pobrała podatku u źródła od należności licencyjnych za prawo do użytkowania znaku towarowego.

Czy odpowiedzialność za niepobranie podatku u źródła leży wyłącznie po stronie polskiego podatnika, który jest płatnikiem tego podatku?

Czy polski podatnik może zwrócić się do nierezydenta o zapłatę zaległego podatku u źródła, czy jest prawnie niemożliwe?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access