Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dwóch wspólników rozliczających się z dochodu w ramach zeznania PIT-36L prowadzi firmę, która w 2014 r. uzyskała środki finansowe z tytułu umowy o dofinansowanie w formie refundacji projektu "Utworzenie zakładu przeróbki kruszyw..." współfinansowanego z EFRR w ramach osi priorytetu 5 działanie 5.2 poddział. 5.2.2. Uzyskane pieniądze stanowią refundację zakupionych przez firmę środków trwałych.

Czy sporządzając PIT-36L kwota refundacji powinna być wykazana w przychodach i tym samym amortyzacja środków trwałych w kosztach?

Czy należy gdzieś wykazać fakt uzyskania tej refundacji zwolnionej z opodatkowania (art. 21 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.f.), np. w innym dokumencie rozliczającym dochód osób fizycznych, informacji dodatkowej do bilansu przekazywanej do urzędu skarbowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?