Czy odpady przeznaczone do zbierania i odpady przeznaczone do przetwarzania muszą być magazynowane oddzielnie?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 9 maja 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady przeznaczone do zbierania i przetwarzania muszą być magazynowane oddzielnie?

Czy odpady przeznaczone do zbierania i odpady przeznaczone do przetwarzania muszą być magazynowane oddzielnie?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access