Czy odpady powstające z przygotowania zużytego sprzętu do ponownego użycia można przekazać do skupu złomu, który ma zezwolenie... - OpenLEX

Czy odpady powstające z przygotowania zużytego sprzętu do ponownego użycia można przekazać do skupu złomu, który ma zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów, czy tylko i wyłącznie do zakładu posiadającego zezwolenie na recykling lub odzysk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 4 lipca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zużyty sprzęt jest przyjmowany do zakładu przetwarzania jako odpad. W wyniku przygotowania do ponownego użycia przyjmowanych odpadów powstają m.in. odpady z grupy 19.

Czy zakład przetwarzania może je przekazać do skupu złomu, który ma zezwolenie na zbieranie tego typu odpadów, czy może je przekazać tylko i wyłącznie do zakładu posiadającego zezwolenie na recykling lub odzysk?

Ponadto w wyniku przygotowania do ponownego użycia oprócz odpadów powstają także całe urządzenia - chodzi tu m.in. o niektóre urządzenia, które po wyczyszczeniu i wymianie zepsutej części (część wymontowana z innego przyjętego urządzenia i zamontowana w tym urządzeniu) działają poprawnie.

Czy mogą one uzyskać status produktu?

Czy zakład przetwarzania może te urządzenia lub części urządzeń sprzedawać innym podmiotom jako produkty - czy takie postępowanie jest zgodne z prawem?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX