Czy odpady opakowaniowe powstające w kuchniach zajmujących się zbiorowym żywieniem należy klasyfikować jako odpady komunalne,... - OpenLEX

Czy odpady opakowaniowe powstające w kuchniach zajmujących się zbiorowym żywieniem należy klasyfikować jako odpady komunalne, czy odpady z podgrupy 15 01?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 5 stycznia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 6 maja 2013 r.

PYTANIE

Czy odpady opakowaniowe (słoiki, opakowania po składnikach spożywczych itp.) powstające w kuchniach zajmujących się zbiorowym żywieniem należy klasyfikować jako odpady komunalne, jako że swoim charakterem przypominają odpady powstające w gospodarstwach domowych, czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów w podgrupie 15 01?

Czy w związku z tym konieczne jest prowadzenie ewidencji tych odpadów?

Czy odpady tego typu mogą być odbierane przez firmy wyłonione w drodze przetargu, które na zlecenie gminy odbierają odpady komunalne selektywnie zbierane, skoro gmina swoim planem gospodarki objęła tereny niezamieszkałe. Jeśli tak, to czy firma odbierająca te odpady jest zobowiązana do odebrania ich pod kodem 15 01?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?