Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady o kodach - 17 03 01* Asfalt zawierający smołę 17 03 02 Asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg są odpadami łatwopalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?