Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Majewski Grzegorz
Odpowiedzi udzielono: 30 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odpady, których łączna objętość lub masa zgromadzona w obiekcie budowlanym lub na terenie nie przekracza odpowiednio 200 m3 lub 50 Mg podlegają pod rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.02.2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz.U. z 2020 r. poz. 296) - dalej r.o.m.p.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?