Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Duczmal Maria
Odpowiedzi udzielono: 4 sierpnia 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma zamierza rozdrabiać odpady z drewna w mobilnym rębaku. Proces rozdrabniania firma określiła jako R3. Firma oświadczyła, iż zastosowany proces przetwarzania odpadów w rębaku umożliwia osiągnięcie zakładanych wymiarów powstającej zrębki drzewnej oraz usunięcie zanieczyszczeń w postaci metali żelaznych. Firma oświadcza, iż otrzymana zrębka drzewna jest pełnowartościowym towarem do produkcji płyt drewnopochodnych, która musi spełnić warunki jakościowe określone w normie zakładowej odbiorcy. Firma uważa, iż w wyniku prowadzonego procesu rozdrabniania wraz z usunięciem zanieczyszczeń otrzymana zrębka traci status odpadu.

Czy w wyniku rozdrabniania odpadów wraz z usunięciem zanieczyszczeń użyte odpady utracą status odpadu oraz czy przyjęty proces odzysku R3 jest prawidłowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?