Czy odpad płynny pochodzący z lakierni o kodzie 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub... - OpenLEX

Czy odpad płynny pochodzący z lakierni o kodzie 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne podlega pod SENT?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 15 kwietnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 23 lutego 2022 r.

PYTANIE

Czy odpad płynny pochodzący z lakierni o kodzie 08 01 11* - Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne podlega pod SENT?

Czy coś się zmienia w odniesieniu do tego kodu po zmianach od 22 lutego 2022 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX