Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 9 sierpnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W załączniku do rozporządzenia z 20.01.2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 wskazany jest m.in. odpad o kodzie ex 06 03 99 (Odpady z fizykochemicznej obróbki kamienia wapiennego - z przesiewu i przepału kamienia wapiennego). Zgodnie z katalogiem odpadów, grupa 06 dotyczy odpadów związanych z przemysłem chemii nieorganicznej, a podgrupa 06 03 to "Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali". Opis zawarty w załączniku do rozporządzenia przy kodzie ex 06 03 99 (w kolumnie "Rodzaj odpadu") wskazuje na "wydobywcze" (związane z wydobyciem wapieni) a nie "chemiczne" (związane z przemysłem chemicznym, na co sugeruje klasyfikacja w obrębie grupy 06) źródło pochodzenia odpadu.

O jaki odpad chodzi w rozporządzeniu? Czy przedmiotowy odpad o kodzie ex 06 03 99, który zgodnie z rozporządzeniem, można zastosować w procesie odzysku R10, jest odpadem pochodzącym z przemysłu wydobywczego, czy z chemicznego?

Będę wdzięczny za podanie przykładu obrazującego odpowiedź.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację