Czy odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, czy wydać... - OpenLEX

Czy odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, czy wydać decyzję odmowną?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 22 lipca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Konkubina złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na konkubenta.

Konkubent legitymuje się orzeczeniem Lekarza Orzecznika ZUS, z którego wynika, że jest niezdolny do samodzielnej egzystencji.

Czy odmówić wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, czy wydać decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX