Czy odmówić przyznania dodatku węglowego drogą decyzji administracyjnej ze względu na niezamieszkiwanie pod wskazanym adresem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 17 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X złożył wniosek o dodatek węglowy.

Według weryfikacji PESEL wynika, że posiada zameldowanie w innej gminie. Został wezwany do złożenia stosownych wyjaśnień w sprawie faktycznego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Pan X stawił się w OPS, poinformował, że faktycznie nie mieszka, ale dom jest jego własnością, pomieszkuje tam, złożona jest deklaracja w CEEB i pod tym adresem uiszczane są opłaty za odpady komunalne. Pan X odmówił złożenia pisemnych wyjaśnień.

Jaką decyzję należy podjąć, czy odmówić przyznania drogą decyzji administracyjnej ze względu na niezamieszkiwanie pod wskazanym adresem, czy pozostawić bez rozpoznania z powodu niezastosowania się do wezwania - odmowa złożenia pisemnych wyjaśnień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX