Czy odmówić prawa do SZO z powodu nieprawidłowego sprawowania opieki oraz istnienia osób spokrewnionych w pierwszym stopniu zobowiązanych do alimentacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani X (wnuczka) złożyła wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2022/2023 z tytułu sprawowania opieki nad dziadkiem Panem Y.

Podczas rodzinnego wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny ustalił, że opieka sprawowana jest przez Panią X w sposób nieprawidłowy. Pani X jest objęta wsparciem asystenta rodziny z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Ponadto Pan Y posiada troje dzieci: syna, który mieszka za granicą, drugiego syna, który mieszka w Ż. i jest osobą aktywną zawodowo oraz córkę, która mieszka w K., jest osobą bezrobotną i zdrową. Pan Y (dziadek) ma konflikt z córką i nie utrzymuje kontaktu.

Czy odmówić prawa do SZO z powodu nieprawidłowego sprawowania opieki oraz istnienia osób spokrewnionych w pierwszym stopniu zobowiązanych do alimentacji?

Na jaką podstawę prawną organ ma się powołać, odmawiając prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX