Nowość Czy odmowa przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego jest podstawą wydania decyzji odmownej dotyczącej potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 24 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pan X zwrócił się o wydanie decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Podczas wywiadu w obecności dwóch pracowników socjalnych oraz członka rodziny Pan X nie wyraził zgody na przeprowadzenie wywiadu, ustnie nie wyraził zgody (Pan był agresywny, co spowodowało dodatkowo, że musiała być wezwana policja na interwencję, najprawdopodobniej po spożyciu narkotyków).

Co powinniśmy uczynić, ponieważ w różnych interpretacjach czytamy, że brak możliwości przeprowadzenia wywiadu nie może stanowić podstawy do odmowy potwierdzenia prawa do świadczeń, bowiem ustawodawca nie przewidział możliwości odmówienia potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych z powodu trudności czy niemożności przeprowadzenia wywiadu środowiskowego?

Jak wskazujemy byłaby możliwość przeprowadzić wywiad, jednakże Pan X kategorycznie odmówił?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX