Czy oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad mogą być traktowane jako odrębne jednostki budżetowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad są jednostkami budżetowymi i czy mogą korzystać ze zwolnienia z opłaty skarbowej z tytułu wydania zezwolenia oraz przedłożenia pełnomocnictwa na podstawie art. 7 pkt 2)?

W ocenie Sądu Okręgowego w Krakowie (postanowienie z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt I C 1066/15). Oddziały nie posiadają odrębnych środków, budżetów, a środki na realizacje zadań otrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, co stanowi, że nie mogą być traktowane jako komórki organizacyjne Skarbu Państwa. W świetle powyższego Oddziały Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie są jednostkami budżetowymi tylko terenowymi komórkami organizacyjnymi (patrz postanowienia Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 13 maja 2015 roku IACz 816/15). Zdania w tej kwestii są jednak podzielone. Np. w ocenie jednej z Regionalnych Izb Obrachunkowych oddziały te są jednostkami budżetowymi. Ponadto same Oddziały deklarują, iż są jednostkami budżetowymi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX