Czy oddział NFZ jest uprawniony do żądania zgłaszania oprócz numeru PESEL imienia i nazwiska oraz płci uczestnika badania, opisu badania, daty zakończenia badania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Łokaj Maciej
Odpowiedzi udzielono: 24 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w związku z obowiązkiem zgłaszania nr PESEL do NFZ wynikającym z Prawa Farmaceutycznego, oddział NFZ jest uprawniony do żądania zgłaszania oprócz nr PESEL dodatkowych danych takich jak: imię i nazwisko oraz płeć uczestnika badania, opis badania, daty zakończenia badania? Czy nie jest to tzw. "nadmierne" przetwarzanie danych osobowych, które umożliwia identyfikację danej osoby i przypisania jej choroby, która jest wskazaniem w danym badaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX