Czy oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste na rzecz parku narodowego może nastąpić z pominięciem obowiązku uzyskania przez starostę zgody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 8 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oddanie nieruchomości Skarbu Państwa przez starostę w użytkowanie wieczyste na rzecz parku narodowego na podstawie przepisu art. 10 ust. 5j ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. w związku z wykonaniem przez dyrektora parku prawa pierwokupu, może nastąpić z pominięciem obowiązku uzyskania przez starostę zgody, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) – dalej u.g.n. (w formie zarządzenia), wojewody na dokonanie tej czynności, czy też niezbędne jest jej uzyskanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX