Czy oddanie lokalu w najem na cele mieszkaniowe, nabytego z bonifikatą, stanowi wykorzystanie lokalu na cele inne niż mieszkaniowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy oddanie lokalu w najem na cele mieszkaniowe (bez zmiany przeznaczenia lokalu), nabytego z bonifikatą w okresie karencji wynikającej z przepisu art. 68 ust. 2 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) – dalej u.g.n., stanowi wykorzystanie lokalu na cele inne niż mieszkaniowe w rozumieniu w/w przepisu, skutkujące obowiązkiem zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX