Czy odbierając odpady od osób fizycznych poprzez formularz przyjęcia odpadów podmiot ma obowiązek składania sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 16 października 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy odbierając odpady od osób fizycznych poprzez formularz przyjęcia odpadów podmiot ma obowiązek składania "sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła", czy składa wyłącznie "zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów..." z prowadzonej przez siebie działalności?

Jeśli musi sporządzić obydwa sprawozdania, to czy w sprawozdaniu komunalnym powinien uwzględnić wszystkie ww. odpady, o których mowa w pkt. 1 (w zakresie ilości odebranych na podstawie formularza przejęcia od osób fizycznych, a nie przez KPO)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX