Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Styczyński Rafał
Odpowiedzi udzielono: 22 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Polska sp. z o.o. wykonała z własnych środków przejście dla pieszych na drodze gminnej łączący jej budynek główny z parkingiem. Przejście wykorzystują przede wszystkim pracownicy spółki. Nakłady obejmowały zakup materiałów budowlanych (kostka brukowa, ogrodzenia, lampy) oraz usług budowlanych. Zgodnie z przepisami prawa, po zakończeniu realizacji danej inwestycji inwestor jest każdorazowo zobowiązany do nieodpłatnego przekazania wszelkich nakładów poczynionych na realizację inwestycji infrastrukturalnych danej jednostce samorządu terytorialnego lub podmiotowi powołanemu z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych w miejsce danej jednostki samorządu terytorialnego.

Czy od wydatków na zakup materiałów budowlanych oraz usług związanych z realizacją przejścia dla pieszych, udokumentowanych fakturą VAT, spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Cała sprzedaż spółki dotyczy sprzedaży opodatkowanej.

Czy przekazując przedmiotowe przejście dla pieszych na rzecz gminy, spółka powinna rozpoznać podatek należny VAT?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?