Czy od umowy o dzieło należy zapłacić składki ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kozłowska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2011 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Od 1 lipca do 15 lipca została zawarta umowa o dzieło. Wynagrodzenie za umowę o dzieło zostanie wypłacone w sierpniu. Z tą samą osobą została zawarta umowa o pracę od 18 lipca. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę również będzie wypłacane w sierpniu.

Czy od umowy o dzieło należy zapłacić składki ZUS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX