Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca może zorganizować szkolenie okresowe bhp dla:

1)

innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;

2)

pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;

3)

pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;

4)

pracowników administracyjno-biurowych i innych (z wyjątkiem ww.), których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jaką dokumentację musi sporządzać i przechowywać pracodawca?

Czy jeśli pracodawca organizuje szkolenie okresowe pracowników we własnym zakresie, wymaga się uzyskania pozwolenia na tego rodzaju działalność?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?