Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ekwiwalent za użytkowanie odzieży osobistej zamiast roboczej ustalany jest na podstawie obowiązujących cen (średnia cen z 3 ofert). Wysokość ekwiwalentu jest korygowana o czas nieobecności w pracy trwającej nieprzerwanie 1 miesiąc (30 dni). Wysokość ekwiwalentu przeliczana jest wg etatu.

Czy w takim przypadku od wypłaconego ekwiwalentu należy naliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?