Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy od 2018 r. przedsiębiorca rozliczający opakowania wielomateriałowe samodzielnie powinien osiągnąć poziomy określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 16.04.2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 618) oraz dodatkowo poziom odzysku i recyklingu w odniesieniu do opakowań razem określonym w załączniku nr 1 do ustawy z 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542) – dalej u.g.o.o.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?