Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 5 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca złożył wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w związku z prowadzeniem nauki zawodu w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r. w zawodzie sprzedawca (świadectwo ucznia potwierdza kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji A.18 Prowadzenie sprzedaży). Wnioskodawca wraz z ww.wnioskiem złożył dokumenty, z których wynika, iż instruktor praktycznej nauki zawodu jest zatrudniony u wnioskodawcy od 1995 r. na stanowisku sprzedawca. Ponadto osoba ta ukończyła stosowny kurs pedagogiczny (kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej) oraz posiada świadectwo dojrzałości liceum ekonomicznego, które potwierdza prawo używania tytułu: technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Czy związku z tym można uznać, iz ww. instruktor spełnia wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu. Czy przy ocenianiu kwalifikacji instruktora, należy uznać, że mają być łącznie spełnione przesłanki: posiadania świadectwa ukończenia właściwej szkoły, posiadania tytułu zawodowego w zawodzie nauczanym oraz stażu pracy po otrzymaniu tego tytułu? Czy oceniając kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu należy brać pod uwagę stan prawny obowiązujący w trakcie odbywania nauki zawodu przez ucznia, czy na dzień wydawania decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację